ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียหมิน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียหมิน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 157 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage330

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561