ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 14 "การปฏิวัติอาหาร"

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 14 "การปฏิวัติอาหาร" และร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ การแสดง Science Show  โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้แก่ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดความคุ้นเคยและได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)page333

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561