ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาวพรรัตน์  ฝากกาย นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยมีนางสาวอนุรักษ์  ยิ่งสุขสมหวัง นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้วpage334

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561