ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 และนำเสนอแผนงาน/โครงการ โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สามารถขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน.page336

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561