ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และนิทรรศการเคลื่อนที่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว (ทีมA) ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศ (Gistda) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี จำนวน 840 คน เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆpage340

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561