ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พิจารณากำหนด และวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายปกรณ์ ภูมิเขต ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage342

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561