ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมประสานแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนบูรณาการภาค กศน. เขตภาคตะวันออก

Print

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้ นางสาววิรชา อินทร์สุข ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประสานแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนบูรณาการภาค กศน. เขตภาคตะวันออก โดยมีนายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผอ.สถาบันกศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก จ.ระยองpage343