ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรม เดอะเวโล โฮเทลแอนด์ บีเอ็มเอ๊กซ์ ปั้ม แทรค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วpage23

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561