ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 2/1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่13 และกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อ.เมือง จ.ตราด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ผู้รับบริการ นักเรียน จำนวน  367 คน ครู 40 คน รวม 407 คนpage26

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561