ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 3/1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่13 และกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี และโรงเรียนสฤษดิเดช อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้รับบริการ นักเรียน จำนวน  5,341 คน ครู 222 คน รวม 5,563 คนpage27

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561