ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่13 และกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนเจียหมิน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ผู้รับบริการ นักเรียน จำนวน 3,209 คน ครู 125  คน รวม  3,334 คนpage33

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561