ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่13 และกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนโรงเรียนวัดดอนทอง ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราอ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาชิราชรังสฤษฏิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา  ผู้รับบริการ นักเรียน จำนวน 6,175 คน ครู 279  คน รวม 6,454 คนpage34

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561