ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2560 ข้าราชการและบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีนางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมให้แต่ละส่วนงานรายงานผลการดำเนินงานของเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา และแจ้งแผนการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage35

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561