ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรสวรรค์และโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นักเรียน 20 คน ครู 6 คน และโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง นักเรียน 39 คน ครู 4 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage37

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561