ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน อ.เมือง จ.สระแก้ว นักเรียน 16 คน ครู 2 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage38

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561