ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นักเรียน 170 คน ครู 16 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้มาประยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage39

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561