ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นักเรียน 56 คน ครู 8 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้มาประยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage40

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561