ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยังยืนด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว  และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยังยืนด้วยเทคโนโลยีอวกาศ และแบ่งปันประสบการณ์กิจกรรมเผยแพร่และประยุกต์ใช้งานนิทรรศการเคลื่อนที่ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯpage41

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561