สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

         วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร นำโดยนางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ดร.ชนกพร จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสร้างวินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา โดยร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (พันธุ์ไม้ประจำพระองค์ รัชการที่ 10) เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันทำความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ผอ.สนง.กศน.จ.สน. ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสนม สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม : คลิก

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561