สนง.กศน.จ.สกลนคร จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 7/2561

        

            วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโฆษิต โฆษณสันติ โดยมีนางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ พิธีก่อนการประชุม ผอ.สนง.กศน.จ.สกลนคร ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และคณะทำงานในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสนม ที่ผ่านมา และมอบต้นรวงผึ้ง (พันธุ์ไม้ประจำพระองค์ รัชการที่ 10) แก่สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งๆละ 2 ต้น เพื่อนำปปลูกไว้ในสถานศึกษาของตน เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อไป

 

ประมวลภาพกิจกรรม : คลิก

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561