สนง.กศน.จ.สกลนคร จัดโครงการประชุมกำหนดมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สนง.กศน.จ.สกลนคร จัดโครงการประชุมกำหนดมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ประมวลภาพกิจกรรม : คลิก

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561