ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561