ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ว่าที่ร้อยโทชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ พร้อมข้าราชการและบุคลากร ให้การต้อนรับพร้อมจัดให้บริการที่พัก ให้กับคณะผู้เข้าร่วม ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง”

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ว่าที่ร้อยโทชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ พร้อมข้าราชการและบุคลากร
ให้การต้อนรับพร้อมจัดให้บริการที่พัก ให้กับคณะผู้เข้าร่วม ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง”

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561