ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์

 
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561