ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็ม กับสะเต็มศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็ม  กับสะเต็มศึกษา  

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561