อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.

ccpr1

  นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และบรรยายพิเศษให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.”  ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ โดยมีผู้แทนเครือข่ายสื่อสารองค์กร สำนักงาน กศน. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัด กทม. สถานศึกษาขึ้นตรง ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ รวม 140 คน โดยเนื้อหาสาระในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุกระจายเสียง ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 สุราษฎร์ธานี  

ccpr2

เเละ ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติการ สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ ในครั้งนี้คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจากนายบัลลังก์ โรหิตเสถียร หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายปัญญา บูรณะนันทสิริ หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวิศิษฐ์ เจียรณัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มาให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย 

ccpr4

ccpr6

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561