โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่มีคุณภาพ ปี 2563

or3

    ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่มีคุณภาพ ปี 2563 จัดโดย กลุ่มเลขาธิการกรม สำนักงาน กศน. เพื่อให้บุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน.ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการในการสื่อสาร และการประสานงาน สามารถนำไปพัฒนาสื่อสารและการประสานงานของตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นางตรีนุช สุขสุเดช ผู้อำนวยการกลุ่มเลขาธิการกรม ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

or6

 

or5

 

or

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563