บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี  ประกอบด้วย ข้าราชการ,ครูอาสาสมัคร ,ครู กศน.ตำบล ,

บรรณารักษ์ และบรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงาน

กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษและการนำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีนายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีเปิด

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561