3 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ 108 และเปิดให้บริการเป็นแห่งที่ 108 ของประเทศ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคร

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ 108 และเปิดให้บริการเป็นแห่งที่ 108 ของประเทศ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมปลูกต้นจิกทะเล จำนวน 1 ต้น เปิดให้บริการเป็นแห่งที่ 102 ของประเทศ แต่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ ลำดับที่ 108 โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นางสุนันทก การะเวก  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ตลอดจนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯรับเสด็จ ในการนี้ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตร นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทูลเกล้าถวายหนังสือที่ระลึก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบถวายบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกราบบังคมทูลเบิกคณะผู้บริหารและผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงาน “ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี” เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 120 ราย
จากนั้นเสด็จฯเข้าอาคารห้องสมุด ทอดพระเนตรกิจกรรม การสาธิต และนิทรรศการ อาทิ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องพระเกจิอาจารย์ลุ่มน้ำแม่กลอง ห้องเล่าเรื่องเมืองปลาทู มุมแม่กลองเมืองแห่งสายน้ำ มุมเด็กและเยาวชน มุมคอมพิวเตอร์ โดยทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และเสด็จฯไปยังบริเวณที่ฉายพระฉายาลักษณ์ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับข้าราชการ และคณะกรรมการ ซึ่งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เปิดให้บริการเป็นลำดับที่ 108 ของประเทศ และเป็นแห่งที่ 3 ของ จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ที่วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 3 งาน โดยพระครูสมุทรกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดช่องลมพร้อมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินจัดสร้างขึ้น ด้วยงบประมาณ 17 ล้านบาทเศษ ตามโครงการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เพื่อสนองพระราชปณิธานให้ชุมชนมีแหล่งความรู้ที่พร้อมสมบูรณ์ เพราะหนังสือถือเป็นเครื่องมือที่ดีในการสื่อสาร และช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาส เข้าถึงทางการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรักการอ่าน “ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้”

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561