กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มศูนย์เจ้าพระยาป่าสักเกมส์ ครั้งที่ 1

Print

นายสาธิต  ทองสุพรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค่ายบางระจัน และบุคลากร กศน.อำเภอค่ายบางระจัน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มศูนย์เจ้าพระยาป่าสักเกมส์ ครั้งที่ 1  วันที่ 4-5 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี