ศว.นครสวรรค์ จัดค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ ให้กับกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 2

 
 
 

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ ให้กับกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 2
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี รุ่น 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 2
ประกอบด้วยโรงเรียนวัดห้วยแห้ง วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม บ้านห้วยพลู
บ้านบุ่ง บ้านนาทุ่งเชือก บ้านทุ่งน้อย บ้านดง บ้านน้ำพุ
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561