ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูงให้กับ ศศช.บ้านมอป่า

 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ
วิทยาศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูง ให้กับ ศูนย์การเรียนชุมชุนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
บ้านมอป่า อ.แม่ระมาด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2561
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ , ในดินมีอะไร
วาดรูปผลงานจากฝีมือน้องๆ เพื่อติดในห้องเรียน , สอนน้องๆ
แสดงทางกลวิทยาศาสตร์
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561