ศว.นครสววรค์ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมกับ สสส.

 
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ร่วมประชุมหารือ
การบริหารการจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคนครสวรรค์ ปี 2562
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561