ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 12-16 พ.ย. 61

 
 
 

ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ พร้อมกับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 14 “เรามอบความรู้
คู่ความบันเทิง”ให้กับกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์
,อำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ และกลุ่มโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561