ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้ ร.ร.พยุหะวิทยา

Print
วันที่ 15 และ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะครูและนักเรียน ชั้น ม.1
จากโรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 180 คน
โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเกมกิจกรรมการศึกษาอย่างสนุกสนาน
แต่แฝงไว้ด้วยสาระอย่างครบถ้วน และผู้เรียนสามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

????????เป็นต้นกล้าของความพอเพียงที่พร้อมจะเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงต่อไป????????