ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูง ให้กับ ศศช.บ้านพะตี้หม่อโจ

 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ
วิทยาศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูง ให้กับ ศูนย์การเรียนชุมชุนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
บ้านพะตี้หม่อโจ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2561
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  ในดินมีอะไร , ประโยชน์ของดิน , ดินชนิดต่างๆ
, การไหลของน้ำผ่านดิน , สอนน้องๆร้องเพลง , วาดรูปผลงานจากฝีมือน้องๆ
เพื่อติดในห้องเรียน

  
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561