ร.ร.พยุหะวิทยา นำนักเรียนอนุบาล 1 เข้าชมนิทรรศการของ ศว.นครสวรรค์

Print
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์จัดกิจกรรมชมนิทรรศการ
ร.ร.พยุหะวิทยา จ.นครสวรรค์ จำนวน 66 คน ระดับอนุบาล 1 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
สนุกไปกับกิจกรรมโยงเส้นกลุ่มดาว กิจกรรมภาพหมุนแสนสนุก ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทยครั้งที่ 14
และชมนิทรรศการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ นิทรรศการ Happy 8
ความสุขไม่รู้จบโดย สสส.