ร.ร.พยุหะวิทยา นำนักเรียนอนุบาล 3 เข้าชมนิทรรศการของ ศว.นครสวรรค์

 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์จัดกิจกรรมชมนิทรรศการ
ร.ร.พยุหะวิทยา จ.นครสวรรค์ ระดับชั้นอนุบาล 3 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
สนุกไปกับกิจกรรมโยงเส้นกลุ่มดาว กิจกรรมภาพหมุนแสนสนุก ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทยครั้งที่ 14
และชมนิทรรศการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
นิทรรศการ Happy 8 ความสุขไม่รู้จบโดย สสส.
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561