ร.ร.พยุหะวิทยา นำนักเรียนประถม 4 เข้าชมนิทรรศการของ ศว.นครสวรรค์

Print
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์จัดกิจกรรมชมนิทรรศการ
ร.ร.พยุหะวิทยา จ.นครสวรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
สนุกไปกับกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทยครั้งที่ 14 และชมนิทรรศการพลังงานสะอาด
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
และนิทรรศการ Happy 8 ความสุขไม่รู้จบโดย สสส.