ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันร่วมกับกศน.ตำบลสระแจงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "โครงการอ่านสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรม

กศน.ตำบลสระแจงร่วมกับห้องสมุดประชาชน จัดโครงการอ่านสร้างสรรค์กับงานอนุรักษ์วัฒนธรรมลอยกระทง ณ บึงคีม ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เนื่องในวันลอย กระทง ประจำปี 2561ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กศน.ตำบลสระแจงร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จัดโครงการอ่านสร้างสรรค์กับงานอนุรักษ์วัฒนธรรมลอยกระทง ณ บึงคีม ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมสอนทำกระทงจากอาหารปลาและมีนิทรรศการวันลอยกระทง ให้บริการประชาชน กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเช่น การแข่งเรือพายขนาดเล็ก แข่งเรือหัวใบ้ท้ายบอด แข่งเรือชักเย่อ

       

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561