ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางรจัน กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Print

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางสาวชยานันต์  อ้นปันส์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบางระจันเมืองนักอ่านให้กับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด โดยนำหนังสือใส่ตระกร้าให้บริการกับผู้ปกครองและผู้ที่ผ่านไปมาได้อ่าน