บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 นายพรประดิษฐ์พรรักษาการณ์สินสินธุอำเภอท่าช้าง

เข้าร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

อดุลย์เดชบรมนา ธ บพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติณรงค์ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

(หลังเดิม) โดยร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ถวายสักการะ

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561