บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 10/2561

 นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง  ผอ. กศน. อำเภอพรหมบุรี รักษาการผศ. กศน. อำเภอท่าแพ

พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561

ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน. จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น  โดยมีการติดตาม สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมของ กศน.อำเภอ ให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561