กศน.อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีดำเนินกิจกรรมปรับพื้นฐานสร้างการเรียนรู้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กศน. อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

ดำเนินโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561  ณ กศน.อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรมบุรี  รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอท่าช้าง เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561