กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน “กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันคริสมาสต์”

Print

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าช้าง โดยนางสาวชุติมา ม่วงศรี บรรณารักษ์
และนางสาวกัญณัชตา ม่วงหมู่ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน “กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันคริสมาสต์”
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพิกุลทอง ณ ห้องอาเซียน ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าช้าง ในการนี้ ข้าราชการ
ครูอาสาสมัคร และครู กศน.ตำบล 4 ตำบล ของ กศน.อำเภอท่าช้าง ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

001

thachang0002

thachang0003

thachang0004