กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

Print

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอท่าช้าง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเป็นไปของบ้านเมือง น้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ณ พิพิธภัณฑ์นิทรรศรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

thachang00002

thachang00003

thachang0005