กศน.ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

Print

นางสุวพร  วันทอง ครูกศน.ตำบลสระแจง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร  เพื่อรณรงค์การขับขี่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้กับประชาชนตำบลสระแจง ณบ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนเจดีย์ (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) ม. 2 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางระจัน เป็นวิทยากรให้ความรู้ วันที่ ๒๗,๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑