กศน.ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

27 ธ.ค. 61 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาวะสุขภาพอนามัยประชาชนในชุมชน  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หมู่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  โดย นาางสาวภัทราวรรณ  กลัดอินทร์ ครูกศน.ตำบลแม่ลา
 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561