กศน.ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

Print
นายสุทัศน์  โกสุมา พนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล ตำบลบ้านจ่าจัดกิจกรรม ทักษะชีวิต โครงการดูเเลใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ วันที่ 4 มกราคม 2562  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลบ้านจ่า