กศน.ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

Print

นางสยุมพร  เอี่ยมสะอาด พนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล  ตำบลสิงห์จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะอนามัยประชาชนในชุมชน ณ ศาลาประชาคม ม.3 ต.สิงห์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562